Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B. Raportteja

ISSN 1455-9927
Hinta 20 e
Tilaukset: julkaisutilaukset@diak.fi**

Muokattu: 13.3.2020
Hakutulos 4
Kirja
Gothóni, Raili, toimittaja. ; Hyväri, Susanna, toimittaja. ; Kolkka, Marjo, toimittaja. ; Vuokila-Oikkonen, Päivi, toimittaja. ; Diakonia-ammattikorkeakoulu
2015
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Muistiinpano:

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B. Raportteja 60.
Hinta 24 €
Tilaukset: tilaus@diak.fi

Tallennettuna:
Hakutulos 5
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Muistiinpano:

Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B. Raportteja 59
Hinta 24 €
Tilaukset: tilaus@diak.fi

Tallennettuna: